“Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” - KONFRANS


Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 3-4 may 2019-cu il tarixlərində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr edilmiş “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda IV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı keçiriləcək.

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd XXI əsrdə dünyada turizm və rekreasiya ehtiyatlarının elmi baxımdan öyrənilməsi, mövcud problemlər və perspektivlər haqqında nəzəri və praktik əhəmiyyətli tövsiyyələr irəli sürməkdir.

Konfransda aşağıdakı istiqamətlər üzrə məruzələr dinləniləcək:

1. Turizm və rekreasiya ehtiyatlarının tədqiqinin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti ;

2. Turizm bazarı: müasir vəziyyət, problemləri və inkişaf perspektivləri ;

3. Turizm sahəsi üçün kadr hazırlığı ;

4. Turizmdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi ;

5. Turizm və hotel təsərrüfatı.

Qeyd: 1-5 başlıqlara aid məqalələri conference@atmu.edu.az ünvanına göndərilməsini xahiş edirik.

6. Turizm biznesinin təşkili və idarəedilməsi ;

7. Turizm mədəniyyətlərarası dialoq vasitəsi kimi ;

8. Turizmin inkişafında dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanlarının rolu ;

9. Turizm sektorunun maliyyə aspektləri.

Qeyd: 6-9 başlıqlara aid məqalələri conference_tourism@beu.edu.az ünvanına göndərilməsini xahiş edirik.

Konfransın işçi dili: azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləridir.

Konfransda iştirak etmək üçün məruzənin mövzusu və müəllif haqqında aşağıda göstərilən məlumatlar daxil edilmiş ərizənin elektron poçt (conference@atmu.edu.az (1-5 başlıqlar), conference_tourism@beu.edu.az (6-9 başlıqlar)) vasitəsilə 1 mart 2019-cu il tarixinədək təşkilat komitəsinə göndərilməsi mütləqdir:

1. Müəllifin (yaxud müəlliflərin) adı və soyadı ;

2. Akademik vəzifə və elmi dərəcə ;

3. Universitet, təşkilat, idarə ;

4. Əlaqə ünvanı, telefon, e-mail ;

5. Məruzənin adı ;

6. Bölmə.

Elmi səviyyəsi tələblərə uyğun olmayan materiallar məruzə üçün qəbul edilmir.

Məqalələrin tərtib olunma qaydaları:

> Hər bir müəllif konfransa yalnız bir məruzə təqdim edə bilər.

> Məruzələr Microsoft Word 2003 və ya daha son versiyada hazırlanmalıdır.

> Məruzələrin maksimum həcmi – 10 səhifə (formula, cədvəl, şəkil, iqtibas, xülasə və açar sözlər daxil olmaqla), sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır.

> Səhifə aşağıdakı ölçülərdə qurulmalıdır: yuxarıdan – 26 mm, aşağıdan – 20 mm, soldan – 20 mm, sağdan – 20 mm, kağız ölçüsü – A4.

> Məruzənin başlığı Times New Roman 14, qalın (Bold) şriftlə böyük hərflərlə yığılıb mərkəzdə yerləşdirilməlidir. Sonrakı sətir boş saxlanmalıdır.

> Akademik vəzifə, elmi dərəcə, müəllifin adı və soyadı Times New Roman 13, qalın (Bold) və maili (İtalic) şriftlə yığılıb mərkəzdə yerləşdirilməlidir.

> Universitet, təşkilat, idarə Times New Roman 13, qalın (Bold) və maili (İtalic) şriftlə yığılıb mərkəzdə yerləşdirilməlidir. Sonrakı sətir boş saxlanmalıdır.

> İngilis dilində 10 sətrə qədər annotasiya Times New Roman 12, abzasda 12 mm boşluq buraxılmaqla, maili (İtalic) şriftlə yığılmalıdır. Sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır.

> İngilis dilində 5 açar söz Times New Roman 12, abzasda 12 mm boşluq buraxılmaqla, maili (İtalic) şriftlə yığılmalıdır. Sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır. Sonrakı sətir boş saxlanmalıdır.

> Əsas mətn Times New Roman 12 şriftlə, abzasda 12 mm boşluq buraxılmaqla yığılmalıdır. Sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır.

> Başlıqaltı Times New Roman 12, qalın (Bold) şriftlə yığılıb mərkəzdə yerləşdirilməlidir. Əvvəlki və sonrakı sətirlər boş saxlanmalıdır.

> Düsturların rəqəmlə nömrələnməsi mötərizədə (1), (2)... göstərməlidir və səhifənin sağ tərəfində yerləşdirilməlidir.

> Cədvəllərin rəqəmlə nömrələnməsi səhifənin sağ tərəfində yerləşdirilməlidir. Cədvəlin başlığı mərkəzdə yerləşdirilməlidir. Əvvəlki və sonrakı sətirlər boş saxlanmalıdır.

> Əsərdən gətirilən sitat mətnin içərisində yerləşdirilməlidir və onun səhifəsi göstərilməlidir [5, s. 23].

> Ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın sıra sayı rəqəmlərlə göstərilməlidir, Times New Roman, 12 şriftlə yığılmalıdır.

Məqalənin tam mətnini 1 Aprel 2019-cu il tarixinə kimi (10 sətrə qədər ingilis dilində xülasə və ingilis dilində 5 açar söz də daxil olmaqla) elektron poçt vasitəsilə (conference@atmu.edu.az (1-5 başlıqlar), conference_tourism@beu.edu.az (6-9 başlıqlar)) göndərməyinizi xahiş edirik.

Təşkilati tədbirlər haqqında əlavə məlumat veriləcək.

ƏLAQƏ:

Ünvan 1: AZ 1072, Bakı ş., K.Rəhimov küç., 822-23 məh.

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

“Turizm biznesi” kafedrası

Telefon: (+99412) 5644233 (daxili – 134)

E-poçt: conference@atmu.edu.az

Ünvan 2: AZ0101 Abşeron, Xırdalan ş., Həsən Əliyev küç., 120

Bakı Mühəndislik Universiteti

“Dünya iqtisadiyyatı” kafedrası

Telefon: (+99412) 3499966 (daxili – 2231)

E-poçt: conference_tourism@beu.edu.az

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Paylaş

Əvvəlkİ

Страны-лидеры по росту туризма в Европе

Sonrakı

Novruz Bayramını "Quba Palace Hotel"-da qeyd edin

Abunə olun

Xəbərlərimizə abunə olun